Jezioro

Jeziorem nazywamy samorodny śródlądowy zasobnik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia czyli tzw. misy jeziornej, w którym mogą zbierać się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody w następstwie parowania albo odpływu. Noclegi nad jeziorami są doskonałym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Gros jezior występuje na terenach zajmowanych kiedyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca napełnia doliny i kreowała jeziora. Powstanie mis jeziornych związane jest przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od kryteriów klimatycznych. Największe i najgłębsze są jeziora, które mają pochodzenie tektoniczne. Jest w nich zgromadzonych ponad dziewięćdziesiąt pięć procent zasobów wód jeziornych. Wypełniają wklęsłości powstałe w wyniku wędrówek tektonicznych. Największym ze względu na powierzchnię i zasoby jest Morze Kaspijskie, które jest  jeziorem o wodach słonych. Najniżej bo około czterystu m p.p.m. znajduje się lustro wody słonego Morza Martwego, najgłębiej położone jest dno jeziora Bajkał - tysiąc sześćset dwadzieścia metrów poniżej lustra wody i tysiąc sto sześćdziesiąt m p.p.m., które jest także jeziorem gromadzącym najwięcej w świecie słodkiej wody czyli dwadzieścia trzy tysiące kilometrów sześciennych ok. dwudziestu procent zasobów światowych. Jednym z najwyżej usytuowanych dużych jezior jest Titicaca znajdująca się w Andach. Najliczniejsze są jeziora polodowcowe. Znajdują się zarówno w górach, np. w Tatrach, jak również na nizinach, gdzie tworzą wielkie skupiska wodne nazywane pojezierzami. Jeziora są młodym składnikiem krajobrazu, tylko niektóre głębokie jeziora sięgają swym wiekiem trzeciorzędu: Bajkał dwadzieścia-trzydzieści milionów lat. W klimacie suchym wysychają, a w klimacie wilgotnym podlegają zasypywaniu i zarastaniu roślinnością wodną, która przekształca się w bagna. Bagna oraz jeziora są naturalnymi skupiskami wodnymi gromadzącymi wody wtedy, kiedy jest ich odpowiednio dużo i oddającymi je w okresach małych opadów. Są regulatorami przepływu rzek oraz wyrównują je w danym okresie. Stanowią ponadto zabezpieczenie przed powodziami i nadmiernym obniżeniem stanu wód w okresach suszy, co podnosi status rzek z nich wypływających. Wielka powierzchnia wodna powoduje, że klimat pojezierzy jest bardziej wilgotny od obszarów z nim sąsiadujących. Stwarzają one specyficzne ekosystemy z urozmaiconą florą i fauną wodną, która ma wpływ na podniesienie atrakcyjności miejsc, które nazywamy: noclegi nad jeziorami.

Copyright 2008 Noclegi nad jeziorami