Jezioro oligotroficzne i saprotroficzne

Termin jezioro oligotroficzne oznacza w typologii jezior również jak poprzednie jezioro słodkowodne, charakteryzujące się nikłą zawartością substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie oraz bardzo dobrym natlenieniem. Cała wytworzona materia organiczna podlega procesowi mineralizacji oraz wraca do obiegu, z tego powodu jest mała ilość osadów. Jeziora oligotroficzne charakteryzują się bogactwem wielu gatunków flory i fauny (mogą być wspaniałym bodźcem do wybrania wypoczynku w postaci - noclegi nad jeziorami), przy niewielkiej jednak liczebności osobników danego gatunku. Są to główne cechy jezior młodych przede wszystkim w sensie geologicznym, dużych oraz głębokich, również górskich jezior polodowcowych. Na skutek procesu naturalnego użyźniania jezioro oligotroficzne przeobraża się w eutroficzne. Proces eutrofizacji może przyspieszyć dopływ zanieczyszczeń produkowanych przez cywiliozację. Stosunkowo wielka głębokość, do której dociera światło oraz mała liczba pierwiastków biogennych.

Jezioro saprotroficzne zwane również jeziorem przeżyźnionym to jezioro o bardzo dużej żyzności, będącej wynikiem działań człowieka oraz cywilizacji, najczęściej spowodowanej dopływem ścieków. Tu nie decyduj się na noclegi nad jeziorami. W zbiornikach przeciążonych substancją organiczną, najczęściej pochodzenia ściekowego, zużycie tlenu na rozkład allotroficznej substancji organicznej jest tak ogromne, że bardzo często występuje całkowity niedobór tlenowy lub zupełny brak tlenu w całym obszarze wód oraz przesycenie produktami beztlenowego rozkładu substancji organicznej. Nie występuje tu także fitoplankton, glony oraz bardzo nieliczne gatunki przystosowane do panujących tu warunków środowiskowych mogą występować w miejscu usytuowanym głównie przy brzegach.
Copyright 2008 Noclegi nad jeziorami