Stratyfikacja termiczna

 
 

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze w warunkach naturalnych polega na tym, że temperatura wód stojących zależy głównie od głębokości zbiornika, ruchu i mieszania się  mas wodnych . Znaczna głębokość zbiorników wodnych powoduje, że zmagazynowana w nich woda ma poziome uwarstwienie termiczne spowodowane poziomym zróżnicowaniem temperatury wody, a tym samym jej gęstością. Możesz to sprawdzić decydując się na noclegi nad jeziorami - taki prywatny eksperyment. Jezioro rozdziela się w poziomej strukturze na kawałki, które czasowo prowadzą samodzielną gospodarkę ekosystemową. Temperatura wody zniża się w stronę od powierzchni zwierciadła wody do jego dna w i wytwarza trzy warstwy:

 
  • epilimnion to warstwa górna, która znajduje się pod wpływem wiatru i jest w związku z tym mieszana, posiada dość wyrównaną temperaturę.
  • druga warstwa to metalimnion - jest to warstwa przejściowa, znajdują się w niej termoklina
  • ostatnia warstwa to hypolimnion czyli warstwa dolna
 
 
 

Przy takim typie stratyfikacji wody tych trzech warstw nie mieszają się między sobą. Taki układ części wody w jeziorze napotyka się w okresie lata. Wyrównanie temperatury wody poprzez mieszanie się wody czyli miksję, w jeziorze w całej toni wodnej od powierzchni do dna występuje w jeziorach strefy umiarkowanej w ciągu jednego roku dwa razy: na  wiosnę oraz jesienią  tzw. cyrkulacja wiosenna oraz jesienna. Takie typy jezior nazywa się dimiktycznymi, miksja ma tu miejsce dwa razy w roku. Stan jednakowej temperatury w ogólnym słupie wody w jeziorze nazywa się homotermią: homotermia wiosenna i homotermia jesienna. W strefie umiarkowanej występują także jeziora polimiktyczne, które są nieco płytsze, oraz, których wody nie uwarstwiają się. Ze względu na małą głębokość masa wody jest stale mieszana. W jeziorach stratyfikowanych czyli dimiktycznych występuje także stratyfikacja termiczna wody odwróconej czyli tzw. katotermia, gdy wody cieplejsze zalegają pod zimniejszą, czyli w porze zimy - stagnacja zimowa. Wtedy również tuż pod warstwą lodu, znajduje się woda o temperaturze bliskiej zeru stopni Celsjusza, a poniżej dzięki większej gęstości wody, tuż przy dnie zalega woda bardziej ciepła o temperaturze czterech stopni. Dzięki temu fauna i flora w jeziorze mogą przetrwać okres zimowy. Zapraszamy na noclegi nad jeziorami w tym okresie. O rodzaju stratyfikacji termicznej wody w jeziorze decyduje ponadto położenie geograficzne zbiorników wodnych.

Copyright 2008 Noclegi nad jeziorami