Pojezierze Drawskie

Zapraszamy na noclegi nad jeziorami na Pojezierzu Drawskim. Pojezierze Drawskie mieści w środkowej części Pomorza Środkowego. Od południowego zachodu graniczy z Pojezierzem Myśliborskim, od strony południowej z Pojezierzem Wałeckim, od wschodu z Pojezierzem Bytowskim, a od północy linią rozgraniczenia są głębokie doliny dwóch rzek: Dębnicy oraz Parsęty. Rzeźba terenu została umodelowana  przez lodowiec około dziesięciu - dwunastu tysięcy lat temu, którego pozostałościami są wały moreny czołowej w północnej i środkowej części ze wzniesieniami dochodzącymi do dwustu dwudziestu trzech metrów n.p.m., liczne jary, głazy narzutowe, jeziora rynnowe, pagórki, oczka wodne, torfowiska oraz bagna.  Główne wzniesienia to: Czarnkowie, Wola Góra, Skotna Góra, Spyczyna Góra, Sarnki a także Lisica. Najcenniejszą częścią polodowcowego krajobrazu Pojezierza Drawskiego sąbez wątpienia  jeziora. Dlatego proponujemy noclegi nad jeziorami. Znajduje się tu ponad dwieście pięćdziesiąt jezior o powierzchni powyżej jednego hektara. Aby chronić niezwykłe walory przyrodnicze tego obszaru, w centralnej części pojezierza stworzono Drawski Park Krajobrazowy. Mieści się on na terenie gmin: Barwice, Czaplinek, Ostrowice, Połczyn Zdrój, Borne Sulinowo i Złocieniec. Swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni ponad czterdziestu jeden tysięcy hektarów i otuliny ponad dwudziestu dwóch tysiecy hektarów. Ponad dziesięć procent jego powierzchni zajmują jeziora. Znajdują się one często w głębokich oraz malowniczych dolinach o zboczach poprzecinanych jarami a także wąwozami. W rejonie wzniesień morenowych mają swoje źródła liczne rzeki, których górne biegi mają wygląd górskich potoków. Ponadto powstało jedenaście rezerwatów przyrody oraz trzy obszary chronionego krajobrazu tj. Pojezierze Drawskie, Jeziora Szczecineckie oraz Okolice Kalisza Pomorskiego. Największą rzeką w tym rejonie jest Drawa wypływająca z Jeziora Krzywego w okolicach Połczyna Zdroju w Dolinie Pięciu Jezior. Łączy ona takie jeziora jak: Prosino, Żerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Dubie, tworząc jeden z najbardziej ciekawych wodnych szlaków turystycznych. Przepływa przez kompleks leśny Puszczy Drawskiej, w niektórych miejscach rozlewa się na znacznych obszarach. Główne dopływy to Korytnica, Płociczna, Mierzęcka Struga. Ponadto rzeki Gwda, która jest dopływem Noteci oraz Piława. Na rzekach tych odbywają się ciekawe spływy kajakowe. Najpiękniejsze, pod względem krajobrazowym, tereny parku położone są na południowy wschód od Połczyna Zdroju, z tzw. Szwajcarią Połczyńską obejmującą dolinę górnej Drawy i warte od zobaczenia korzystając z wypoczynku w formie - noclegi nad jeziorami.

Copyright 2008 Noclegi nad jeziorami